NHAT NGHE

Lịch Sự Kiện

Thông tin lịch hội thảo, lớp chuyên đề miễn phí

12jun

Lớp Học Miễn Phí "Lập Kế Hoạch Xây Dựng Hệ Thống SQL Server 2014"

  • Thời gian: 8h00 - 17h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
25jun

Hội Thảo "Xây Dựng Hệ Thống Ảo Hóa Hoàn Chỉnh Trên Nền Tảng VMware vSphere 6.0"

  • Thời gian: 8h00 - 11h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
09jul

Hội Thảo "Các Phương Thức Khai Thác (Bẻ Khóa) Mạng Wifi & Cách Phòng Chống"

  • Thời gian: 8h00 - 11h00
  • Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Xem thêm

Tin Tức

Cập nhật tin tức mới nhất từ Nhất Nghệ