NHAT NGHE

Ảo Hóa: Hyper V - System Center & Private Cloud

System Center 2012 là bộ công cụ giúp các chuyên gia CNTT giải quyết những thách thức về nhu cầu phát triển và mở rộng hệ thống mạng doanh nghiệp như: tự động hóa quản lý công việc, quản lý nhiều hệ thống, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn bộ hệ thống mạng doanh nghiệp…

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

System Center 2012 là bộ công cụ giúp các chuyên gia CNTT giải quyết những thách thức về nhu cầu phát triển và mở rộng hệ thống mạng doanh nghiệp như: tự động hóa quản lý công việc, quản lý nhiều hệ thống, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn bộ hệ thống mạng doanh nghiệp…

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Bộ System Center 2012 bao gồm 5 nhóm sản phẩm chính:
+ System Center Opeartion Manager (SCOM): cung cấp những thông tin và giám sát những hoạt động của các máy tính, thiết bị Hardware trong môi trường doanh nghiệp.
+ System Center Data Protection Manager (SCDPM): cung cấp giải pháp toàn diện về việc bảo vệ các thông tin trên máy tính đồng thời tránh những rủi ro và là phương tiện cần thiết cho việc Backup-Recovery.
+ System Center Reporting Manager (SCRM): cung cấp giải pháp về báo cáo dữ liệu cho toàn bộ hệ thống mạng.
+ System Center Virtual Machine Manager (SCVMM): cung cấp giải pháp quản lý toàn bộ hệ thống máy ảo.
+ System Center Configuration Manager (SCCM): SCCM cho người quản trị xây dựng, triển khai và quản trị hệ thống mạng có quy mô lớn, SCCM giúp phân phối các packages, thu thập, thống kê các thông tin về Hardware và Software trên Client, phân phối các Packages Updates, Remote Administering để quản trị Client, triển khai cài đặt hệ điều hành, quản lí các thiết bị mobile...Ngoài việc quản trị các máy Client thì SCCM hỗ trợ cho việc quản lí và chia Site, quản trị trên các hệ thống có quy mô lớn.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Đã hoàn tất một trong các chương trình: MCSA 2003, MCITP: SA, MCSA 2008 hoặc có kiến thức tương đương.

NỘI DUNG HỌC

- Understanding the Private Cloud
- Requirements for Deploying a Private Cloud
- Designing the Private Cloud Components
- Overview of System Center 2012 Components
- Deploying Hyper-V Clustering with VMM
- VMM Architecture and Components Overview
- Installing and Upgrading Virtual Machine Manager
- Configuring VMM Security and Roles
- Understanding Host Groups
- Overview of the PXE and Update Server Roles
- Deploying Bare Metal Hyper-V Host Servers
- Configuring the Update Server Role
- Creating and Remediating an Update Baseline
- Dynamic Application Deployment Overview
- Web Deployment Packages
- Server Application Virtualization Overview
- Configuring Server App-V Components
- Sequencing and Deploying Virtual Applications
- Configuring Guest Operating System Profiles
- Configuring Hardware Profiles
- Configuring SQL Server Using SQL Server Profiles
- Configuring Application Profiles
- Configuring Virtual Machine Templates
- Configuring the Self-Service User Role
- Understanding Private Cloud Computing
- Installing and Configuring App Controller
- Creating and Managing Services and Service Templates
- Operations Manager Architecture and Security
- Upgrading Operations Manager 2007 R2
- Configuring Notifications
- Configuring Management Packs
- Configuring Integration with System Center 2012
- Configuring the SharePoint PortaL
- Monitoring Templates
- Distributed Application Monitoring
- Service Manager Architecture Overview
- Upgrading to Service Manager 2012 – Service Manager
- Understanding Service Manager Work Items
- Configuring Service Manager Connectors
- Configuring Service Manager Notifications
- Implementing a Private Cloud Service Catalog
- Service Level Management
- Planning DPM Deployment
- DPM Architecture and Components
- Upgrading DPM
- Configuring DPM for the Private Cloud
- Configuring Application Protection for the Private Cloud
- Restoring Applications to the Private Cloud
- Orchestrator Architecture and Components Overview
- Deploying and Configuring Core Components
- Managing Runbooks
- Configuring Integration Packs