NHAT NGHE

CCNA Routing and Switching v3.0

Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để người học có thể thiết lập, vận hành và xử lý sự cố cho những môi trường mạng văn phòng nhỏ. Khóa học giúp học viên có thể cấu hình các thiết bị SWITCH, ROUTER, thiết lập các kết nối ra môi trường mạng diện rộng (WAN), và triển khai bảo mật trên môi trường mạng. Sau khóa học, học viên sẽ có thể hỗ trợ cấu hình và triển khai xây dựng mô hình mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 3.5 tháng (tuần 3 buổi, buổi 2h) hoặc (tuần 2 buổi (Thứ 7 và Chủ Nhật), buổi 3h)
  • Chương Trình Học: Mạng & PC

Học Phí: 3.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để người học có thể thiết lập, vận hành và xử lý sự cố cho những môi trường mạng văn phòng nhỏ. Khóa học giúp học viên có thể cấu hình các thiết bị SWITCH, ROUTER, thiết lập các kết nối ra môi trường mạng diện rộng (WAN), và triển khai bảo mật trên môi trường mạng. Sau khóa học, học viên sẽ có thể hỗ trợ cấu hình và triển khai xây dựng mô hình mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:
1. Miêu tả chức năng của mạng, xác định được các thành phần chính của mạng, hiểu rõ chức năng của các thành phần mạng, và hiểu được mô hình tham chiếu OSI.
2. Mô tả được tiến trình vận chuyển packet giữa những thiết bị mạng, hiểu được các vấn đề liên quan đến việc gia tăng dữ liệu trên mạng cục bộ Ethernet (Ethernet LAN), và đưa ra được các giải pháp cho công nghệ chuyển mạch trong mạng cục bộ (LAN) để giải quyết các vấn đề gia tăng dữ liệu.
3. Mô tả được những lý do cho việc mở rộng quy mô của mạng cục bộ (LAN).
4. Cấu hình thành thạo các thiết bị mạng: Router, Switch, triển khai các kết nối WAN

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

- Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, - Vượt Qua Kỳ Thi Quốc Tế 200-125 do CISCO Tổ Chức Để Nhận Chứng Chỉ CCNA, Có Giá Trị Toàn Cầu. Hướng dẫn đăng ký thi Cisco: http://nhatnghe.com/hd_cisco.pdf

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học Mạng Căn Bản hoặc đã có kiến thức tương đương.

NỘI DUNG HỌC

- OSI and TCP/IP models
- TCP/IP protocols
- Collapsed core and three-tier architectures
- Network topologies
- Select the appropriate cabling type based on implementation requirements
- IPv4: Configure, verify, and troubleshoot IPv4 addressing
   + Subnetting
   + Unicast, Broadcast, Multicast
   + Private IPv4 addressing
- IPv6: Configure, verify, and troubleshoot IPv6 addressing
   + Global unicast
   + Unique local
   + Link local
   + Multicast
   + Modified EUI 64
   + Autoconfiguration
- Configure and verify initial device configuration
- Configure and verify device management
   + Backup and restore device configuration
   + Using Cisco Discovery Protocol or LLDP for device discovery
- Perform device maintenance
   + Cisco IOS upgrades and recovery (SCP, FTP, TFTP, and MD5 verify)
   + Password recovery and configuration register
- Use Cisco IOS tools to troubleshoot and resolve problems
   + Ping and traceroute with extended option
   + Terminal monitor
- Describe and verify switching concepts
   + MAC learning and aging
   + Frame switching
   + Frame flooding
   + MAC address table
- Interpret Ethernet frame format
- Troubleshoot interface and cable issues (collisions, errors, duplex, speed)
- Configure, verify, and troubleshoot VLANs (normal/extended range) spanning multiple switches
- Configure, verify, and troubleshoot interswitch connectivity
   + Trunk ports
   + Add and remove VLANs on a trunk
   + DTP, VTP (v1&v2), and 802.1Q
   + Native VLAN
- Configure, verify, and troubleshoot STP protocols
- Configure, verify, and troubleshoot (Layer 2/Layer 3) EtherChannel
- Routing concepts
- Configure, verify, and troubleshoot IPv4 and IPv6 static routing
- Configure, verify, and troubleshoot single area and multi-area OSPFv2 for IPv4
- Configure, verify, and troubleshoot single area and multi-area OSPFv3 for IPv6
- Configure, verify, and troubleshoot EIGRP for IPv4
- Configure, verify, and troubleshoot EIGRP for IPv6
- Configure, verify, and troubleshoot RIPv2 for IPv4
- VLAN Routing (Sub interfaces, Multilayer Switch)
- Configure and verify DHCP on a router
   + Server
   + Relay
   + Client
- Troubleshoot client- and router-based DHCP connectivity issues
- Configure, verify, and troubleshoot basic HSRP
   + Priority
   + Preemption
- Configure, verify, and troubleshoot inside source NAT
   + Static
   + Pool
   + PAT
- Configure and verify NTP operating in a client/server mode
- Configure, verify, and troubleshoot port security
   + Static
   + Dynamic
   + Sticky
   + Max MAC addresses
   + Violation actions
   + Err-disable recovery
- Describe common access layer threat mitigation techniques
   + 802.1x
   + DHCP snooping
- Configure, verify, and troubleshoot IPv4 and IPv6 access list for traffic filtering
   + Standard
   + Extended
   + Named
- Configure, verify, and troubleshoot basic device hardening
   + Local authentication
   + Secure password
   + Role Based Access Control (RBAC)
- Describe device security using AAA with TACACS+ and RADIUS
- SNMPv2, SNMPv3
- Syslog
- Describe WAN access connectivity options
- Configure and verify PPP
- Configure, verify, and troubleshoot VPN
- Configure and verify single-homed branch connectivity using eBGP IPv4
- Describe basic QoS concepts
- Secure Access
   + Implementing AAA in Cisco IOS (RADIUS and TACACS)
- Securing the Management Plane on Cisco IOS Devices
   + Configure multiple privilege levels
   + Configure Cisco IOS role-based CLI access
- Securing Routing Protocols
   + Routing Authentication (RIPv2, OSPF, EIGRP)