NHAT NGHE
Học Lập Trình Web Laravel tại HCM

Lập Trình Web Laravel

Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nâng cao về lập trình PHP trên framework Laravel…. Giúp học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng một trong những PHP Framework hot nhất hiện nay để phát triển các dự án web một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: Khóa học 1.5 tháng (2h/buổi, 3 buổi/tuần) hoặc 1 tháng (3h/buổi, 3 buổi/tuần) – 36h
  • Chương Trình Học: Web & Database

Học Phí: 2.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nâng cao về lập trình PHP trên framework Laravel…. Giúp học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng một trong những PHP Framework hot nhất hiện nay để phát triển các dự án web một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình:
Học viên có đầy đủ kiến thức để phát triển các ứng dụng web hoàn chỉnh với PHP framework Laravel

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ có giá trị toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Yêu thích và đam mê kỹ thuật lập trình - Có kiến thức về web và lập trình PHP căn bản.

NỘI DUNG HỌC

1. OOP, MVC, PHP Framework
2. Htaccess
3. Cài và sử dụng composer.
4. Giới thiệu Laravel.
5. Cài đặt và cập nhật Laravel.
6. Cấu trúc hệ thống Laravel.
7. Cơ bản về Laravel: Controller, View, Model, Action...
8. Routing trong Laravel.
9. Sử dụng Artisan.
1. Tạo và sử dụng view trong Laravel.
2. Sử dụng Query Builder.
3. Cách thức trình diễn dữ liệu.
4. Pagination.
1. Quản trị database với Migration.
2. Sử dụng Seeding.
3. Tạo và sử dụng model trong Laravel.
4. Sử dụng Eloquent ORM Model.
1. Helpertrong Laravel: các helper có sẵn , tự tạo helper.
2. Quản lý file với File Storage.
3. Sử dụng Cache trong Laravel.
4. Exception & Logging : các cấp độ, các cấu hình và custom.
5. Blade Template.
6. Authentication trong Laravel.
7. Gửi mail trong Laravel.
1. Cài đặt, triển khai template, trang chủ, tin trong loại.
2. Chi tiết tin, liên hệ.
3. Đăng ký thành viên, đổi pass, gửi pass.
4. Websire đa ngôn ngữ với Laravel.
5. Phẩn quản trị: layout, login, quản trị thể loại, loại tin.
6. Phẩn quản trị: quản trị tin tức, lọc tin, editor.
Xây dựng website hoàn chỉnh dưới sự hướng dẫn của giảng viên.