NHAT NGHE

Bảo Mật Mạng Hacker Mũ Trắng v.10

Nội dung của chương trình "BẢO MẬT MẠNG HACKER MŨ TRẮNG" Ver.10; thể hiện rất rõ phương châm "dùng những kỹ năng của hacker để chống hacker", gồm 18 module chuyên về những kỹ năng thực hành xâm nhập hệ thống mạng như: nghe lén, dò quét hệ thống, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công máy chủ web, trộm mật khẩu, tấn công bằng tạo Virus, tấn công bằng SQL Injection , tấn công mạng không dây...

Học Phí: 3.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nội dung của chương trình "BẢO MẬT MẠNG HACKER MŨ TRẮNG" Ver.10; thể hiện rất rõ phương châm " dùng những kỹ năng của hacker để chống hacker", gồm 18 module chuyên về những kỹ năng thực hành xâm nhập hệ thống mạng như: nghe lén, dò quét hệ thống, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công máy chủ web, trộm mật khẩu, tấn công bằng tạo Virus, tấn công bằng SQL Injection , tấn công mạng không dây...

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, Học viên có khả năng:
- Tham gia quản trị bảo mật hệ thống máy tính ở các tổ chức, công ty, xí nghiệp, cơ quan.
- Nắm vững phương pháp khảo sát, đánh giá an ninh mạng máy tính.
- Nắm vững kỹ năng thực hành và kinh nghiệm Ethical Hacking.
- Xác định được nguyên nhân, nhận diện đối tượng, động cơ, cách thức kẻ tấn công xâm nhập dữ liệu hệ thống; Xác định mục tiêu, mối nguy hiểm thường trực về an ninh máy tính của tổ chức.
- Phương thức thiết kế hệ thống theo định hướng bảo mật; Phương thức đối phó với sự cố máy tính xảy ra.
- Hiểu rõ khái niệm, phương thức hoạt động của các trang thiết bị bảo mật như Firewall, IDS/IPS ...

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Có kiến thức về Hệ Điều Hành Mạng Windows/Linux (tương đương MCSA)
- Đã học Anh ngữ ở chương trình phổ thông
- Quan tâm đến bảo mật thông tin mạng máy tính.

NỘI DUNG HỌC

+ Introduction to Ethical Hacking
+ Footprinting and Reconnaissance
+ Scanning Networks
+ Enumeration
+ System Hacking
+ Malware threats
+ Sniffing
+ Social Engineering
+ Denial of Service
+ Session Hijacking
+ Hacking Webservers
+ Hacking Web Applications
+ SQL Injection
+ Hacking Wireless Networks
+ Hacking Mobile Platforms
+ Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
+ Cloud Computing
+ Cryptography