NHAT NGHE

Bảo Mật Mạng Hacker Mũ Trắng v.11

Nội dung của chương trình "BẢO MẬT MẠNG HACKER MŨ TRẮNG" Ver.10; thể hiện rất rõ phương châm "dùng những kỹ năng của hacker để chống hacker", gồm 18 module chuyên về những kỹ năng thực hành xâm nhập hệ thống mạng như: nghe lén, dò quét hệ thống, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công máy chủ web, trộm mật khẩu, tấn công bằng tạo Virus, tấn công bằng SQL Injection , tấn công mạng không dây...

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 2.5 tháng - 60 giờ (tuần 3 buổi, buổi 2h) hoặc lớp thứ bảy & chủ nhật
  • Chương Trình Học: Mạng & PC

Học Phí: 5.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nội dung của chương trình Bảo Mật Mạng – Hacker Mũ Trắng thể hiện rất rõ phương châm “dùng những kỹ năng của hacker để chống hacker”, gồm 18 module chuyên về những kỹ năng xâm nhập hệ thống mạng như: nghe lén, dò quét hệ thống, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công máy chủ web, trộm mật khẩu, tấn công bằng tạo Virus, tấn công bằng SQL Injection , tấn công mạng không dây…

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Tham gia quản trị bảo mật hệ thống máy tính ở các tổ chức, công ty, xí nghiệp, cơ quan:
- Nắm vững phương pháp khảo sát, đánh giá an ninh mạng máy tính - Nắm vững kỹ năng thực hành và kinh nghiệm Ethical Hacking - Xác định được nguyên nhân, nhận diện đối tượng, động cơ, cách thức kẻ tấn công xâm nhập dữ liệu hệ thống; Xác định mục tiêu, mối nguy hiểm thường trực về an ninh máy tính của tổ chức; - Phương thức thiết kế hệ thống theo định hướng bảo mật; Phương thức đối phó với sự cố máy tính xảy ra; - Hiểu rõ khái niệm, phương thức hoạt động của các trang thiết bị bảo mật như Firewall, IDS/IPS…

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

*THAM KHẢO THÔNG TIN THI QUỐC TẾ:
CEH (ANSI)
- Exam Title: Certified Ethical Hacker (ANSI)
- Exam Code: 312-50 (ECC EXAM), 312-50 (VUE)
- Number of Questions: 125
- Duration: 4 hours
- Availability: ECCEXAM / VUE
- Test Format: Multiple Choice
- Passing Score: Please refer to https://cert.eccouncil.org/faq.html
CEH (PRACTICAL)
- Exam Title: Certified Ethical Hacker (Pract tical)
- Number of Practical Challenges: 20
- Duration: 6 hours
- Availability: Aspen- iLabs
- Test Format: iLabs cyber range
- Passing Score: 70%

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Có kiến thức về Hệ Điều Hành Mạng Windows/Linux (tương đương MCSA)
- Đã học Anh ngữ ở chương trình phổ thông
- Quan tâm đến bảo mật thông tin mạng máy tính.

NỘI DUNG HỌC

Module 01: Introduction to Ethical Hacking
Module 02: Footprinting and Reconnaissance
Module 03: Scanning Networks
Module 04: Enumeration
Module 05: Vulnerability Analysis
Module 06: System Hacking
Module 07: Malware Threats
Module 08: Sniffing
Module 09: Social Engineering
Module 10: Denial-of-Service
Module 11: Session Hijacking
Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 13: Hacking Web Servers
Module 14: Hacking Web Applications
Module 15: SQL Injection
Module 16: Hacking Wireless Networks
Module 17: Hacking Mobile Platforms
Module 18: IoT and OT Hacking
Module 19: Cloud Computing
Module 20: Cryptography