NHAT NGHE

Quản Trị Hệ Thống Mạng Linux: LPI 1 & 2

Chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX. Khóa học giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source, học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 4 tháng (tuần 3 buổi, buổi 2h) hoặc 3 tháng (tuần 3 buổi, buổi 3h)
  • Chương Trình Học: Mạng & PC

Học Phí: 4.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX. Khóa học giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source, học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Xây Dựng và Quản Trị Hệ Thống Mạng Hoàn Chỉnh Trên Nền Tảng Hệ Điều Hành Mã Nguồn Mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
- Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux)
- Vượt qua các kỳ thi Quốc Tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional(LPIC-2) có giá trị toàn cầu.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị toàn Quốc.

- Để đạt được chứng chỉ quốc tế Certified Linux Administrator (LPIC-1) thí sinh cần vượt qua các kỳ thi: 101-400, 102-400.

- Để đạt được chứng chỉ quốc tế Certified Linux Engineer( LPIC-2) thí sinh đã có LPIC-1 cần vượt qua các kỳ thi: 201-400, 202-400.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đam mê và đã có kiến thức căn bản về mạng.

NỘI DUNG HỌC

+ Technical Summary of Linux Distributions
+ Installing Linux in a Server Configuration
+ Installing Software
+ Managing Users
+ The Command Line
+ File Systems
+ Booting and Shutting Down
+ Core System Services
+ Compiling the Linux Kernel
+ Shell Programming
+ Networking Fundamentals
+ The Secure Shell - SSH Firewall: IPTables & Shorewall
+ DHCP server
+ NFS - Network File System
+ Samba server
+ NIS server
+ LDAP server
+ FTP Server
+ DNS server
+ Web Server
+ Squid Server
+ PostFix - Mail Serve
+ POP and IMAP (Devecot)
+ Local Security
+ Firewall Server
+ Network Security - IDS Server
+ Backup & Restore