NHAT NGHE

Lắp Ráp, Cài Đặt Máy Tính Và Mạng

Khóa học trang bị cho Học viên kiến thức về máy tính, lắp ráp, cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh, khai thác tiện ích và xử lý các sự cố.

Học Phí: 2.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học trang bị cho Học viên kiến thức về máy tính, lắp ráp, cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh, khai thác tiện ích và xử lý các sự cố.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:
1. Lắp rắp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh
2. Khai thác các trình tiện ích hệ thống như: quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy, sao lưu và phục hồi dữ liệu, xử lý sự cố ...
3. Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì phòng Net; phòng Games; Wifi-Coffe; Mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ
4. Trang bị kiến thức nền tảng về Mạng Máy Tính để có thể tham dự các khóa học chuyên sâu khác về Mạng

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học Tin học văn phòng.
- Đã học Anh ngữ ở chương trình phổ thông.

NỘI DUNG HỌC

+ Cấu trúc máy tính
+ Lắp ráp bộ máy hoàn chỉnh
+ Phân chia - Quản lý Đĩa Cứng
+ Cài đặt Hệ Điều Hành và Driver cho Thiết bị
+ Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng
+ CD Rom: ghi đĩa chứa Data, tạo đĩa BOOT ...
+ Sử dụng các lệnh cơ bản của Windows (Windows Command Line)
+ Các thiết bị mạng và phương thức kết nối hệ thống mạng
+ TCP/IP - IP ADDRESS
+ Quản Trị Local User và Local Group
+ Quản Trị và sử dụng Local Policy
+ Quản Lý Phân Quyền - Chia sẻ Tài Nguyên (SHARE Permission)
+ Quản Lý Phân Quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)
+ Cách Đăng ký và sử dụng INTERNET Mail
+ Cấu hình kết nối và chia sẻ đường truyền INTERNET
+ Cài đặt - Bảo Mật Hệ Thống Wireless
+ Cài đặt chương trình Anti-Virus trên Hệ Thống Mạng
+ Xây dựng và thiết kế Website bằng Wordpress