NHAT NGHE

Mastering Office 365 Enterprise

Office 365 là bộ sản phẩm dựa trên nền tảng đám mây của Microsoft, cung cấp các dịch vụ bao gồm: Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Skype for Business và bộ Microsoft Office. Người dùng sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau và ở bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể truy cập các dịch vụ này thông qua Internet.

Học Phí: 5.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Office 365 là bộ sản phẩm dựa trên nền tảng đám mây của Microsoft, cung cấp các dịch vụ bao gồm: Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Skype for Business và bộ Microsoft Office. Người dùng sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau và ở bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể truy cập các dịch vụ này thông qua Internet.
Để triển khai Office 365 cho doanh nghiệp một cách hiệu quả, quản trị viên phải lập kế hoạch quản lý các tài khoản người dùng trên nền tảng đám mây và các tài khoản đã tồn tại trong môi trường mạng tại chỗ.
Ngoài ra quản trị viên có thể lập kế hoạch phát triển các ứng dụng dành riêng cho doanh nghiệp trên Sharepoint online

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học Mastering Office 365 Enterprise, giúp cho quản trị viên hiểu rõ các tính năng của các thành phần trong Office 365, từ đó có thể chọn lựa gói đăng ký nào phù hợp để triển khai Office 365 cho doanh nghiệp.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

- Hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Nhất Nghệ Academy
- Ngoài ra, vượt qua 2 kỳ thi quốc tế 70-346 (Managing Office 365 Identities and Requirements) và 70-347 (Enabling Office 365 Services)

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Khóa học dành cho học viên có kiến thức cơ bản về Active Directory

NỘI DUNG HỌC

- Giới Thiệu Office 365
- Đăng Ký Office 365
- Lên kế Hoạch Triển Khai Office 365
* Lab: + Đăng ký Office 365
+ Cấu hình tên miền cho Office 365
+ Làm quen với các giao diện quản trị Office 365
- Quản lý accounts và licenses
- Quản lý passwords và phương thức chứng thực

* Lab:
+ Quản lý users và license Office 365 dùng Office 365 admin center
+ Quản lý password policies Office 365
+ Quản lý security groups Trong Office 365
+ Quản lý users và groups Office 365 bằng Windows PowerShell
+ Cấp quyền quản trị Office 365

* Lab:
+ Quản Lý group Office 365
+ Quản lý user và group Office 365 dùng Windows PowerShell
+ Cấp quyền quản trị Office 365
- Lập kế hoạchcho Office 365 clients
- Lập kế hoạch connectivity cho Office 365 clients
- Cấu hình connectivity cho Office 365 clients

* Lab:
+ Cấu hình DNS records cho Office 365 clients
+ Sử dụng Office 365 connectivity analyzer tools
+ Kết nối Office 2016 clients
- Lập kế hoạch và chuẩn bị cho directory synchronization
- Thực hiện directory synchronization dùng Azure AD Connect
- Quản lý danh tính Office 365 với directory synchronization

* Lab:
+ Chuẩn bị directory synchronization
+ Cấu hình directory synchronization
+ Quản lý Active Directory users and groups

- Giới thiệu Office 365 ProPlus
- Lập kế hoạch và quản lý triển khai Office 365 ProPluscho người dùng
- Lập kế hoạch và quản lý triển khai tựđộng Office 365 ProPlus
- Office Telemetry và báo cáo

* Lab:
+ Chuẩn bị cài đặt Office 365 ProPlus
+ User tự cài và quản lý Office 365 ProPlus
+ Quản lý cài đặt Office 365 ProPlus tự động
- Giới thiệu Exchange Online
- Quản lý Exchange Online recipients
- Lập kế hoạch và cấu hình Exchange Online permissions

* Lab:
+ Cấu hình Exchange Online recipients
+ Cấu hình role-based access control

- Lập kế hoạch và cấu hình email flow trong Office 365.

* Lab:
+ Cấu hình message-transport settings
- Lập kế hoạch và cấu hình email protection trong Office 365
- Lập kế hoạch và cấu hình client access policies
- Di chuyển sang Exchange Online

* Lab:
+ Cấu hình email protection
+ Cấu hình client access policies

- Lập kế hoạch và thiết lập cấu hình dịch vụ Skype for Business Online
- Cấu hình Skype for Business Online users và kế tnối client
- Lập kế hoạch tích hợp voice với Skype for Business Online

* Lab:
+ Cấu hình cài đặt Skype for Business Online
+ Cấu hình thiết lập cho user Skype for Business Online
+ Cấu hình Skype Meeting Broadcast

- Cấu hình dịch vụ SharePoint Online
- Lập kế hoạch và cấu hình SharePoint Online site collections
- Lập kế hoạch và định cấu hình external user sharing

* Lab:
+ Cấu hình SharePoint Online settings
+ Tạo và cấu hình SharePoint Online site collections
+ Cấu hình và kiểm tra external user sharing

- Lập kế hoạch và quản lý Yammer Enterprise
- Lập kế hoạch và cấu hình OneDrive for Business
- Cấu hình Office 365 groups

* Lab:
+ Cấu hình Yammer Enterprise
+ Cấu hình OneDrive for Business
+ Cấu hình Office 365 groups

- Giới thiệu các tính năng compliance trong Office 365
- Lập kết hoạch và cấu hình Azure Rights Management trong Office 365
- Quản lý các tính năng compliance trong Office 365

* Lab:
+ Cấu hình Rights Management trong Office 365
+ Cấu hình các tính năng compliance

- Khắc phục sự cố Office 365
- Giám sát hoạt động Office 365

* Lab:
+ Giám sát Office 365
+ Giám sát tình trạng hoạ động và phân tích báo cáo

- Tìm hiểu identity federation
- Lập kế hoạch triển khai AD FS
- Triển khai AD FS for identity federation với Office 365

* Lab:
+ Triển khai AD FS và Web Application Proxy
+ Cấu hình federation với Office 365

- Ứng dụng Approval Workflow trong sharepoint online.
- Cài và cấu hình Sharepoint Designer cho Sharepoint online.
- Xây dựng và quản lý phiếu mua hàng với Sharepoint online