NHAT NGHE


Quản Trị Oracle Database 11gR2

Oracle hiện được triển khai ở các công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau, các công ty lựa chọn Oracle để hỗ trợ những nhu cầu kinh doanh của họ trên khắp Việt Nam: Viễn thông, Ngân hàng, Điện lực, Hóa chất, Kỹ thuật & Xây dựng, Vận tải..

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 6 ngày (tuần 2 buổi Thứ 7 và Chủ nhật, 8h-12h và 13h-17h) hoặc 6 tuần (tuần 3 buổi, buổi 3h)
  • Chương Trình Học: Chuyên đề

Học Phí: 4.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Oracle là hãng sản xuất phần mềm cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới, đã có mặt tại Việt Nam từ 15 năm qua. 25 trường đại học lớn tại Việt Nam đã tham gia chương trình Oracle Academy nhằm ứng dụng các kiến thức công nghệ thông tin tiên tiến được ứng dụng vào chương trình giảng dạy của các trường.Oracle hiện được triển khai ở các công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau, các công ty lựa chọn Oracle để hỗ trợ những nhu cầu kinh doanh của họ trên khắp Việt Nam: Viễn thông, Ngân hàng, Điện lực, Hóa chất, Kỹ thuật & Xây dựng, Vận tải..

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Cài đặt quản trị Oracle Database 11gr2 trên nền Linux, Windows
- Học viên có thể vận hành và bảo trì Oracle Database 11gr2 ở cấp độ cơ bản và nâng cao
- Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Oracle 11g OCA.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Những người hoạt động trong lĩnh vực CNTT
- Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

NỘI DUNG HỌC

- Oracle Database Architecture Overview
- Oracle ASM Architecture Overview
- Process Architecture
- Memory structrues
- Logical and physical storage structures
- ASM storage components
- Tasks of an Oracle Database Administrator
- Tools Used to Administer an Oracle Database
- Installation: System Requirements
- Oracle Universal Installer (OUI)
- Installing Oracle Grid Infrastructure
- Installing Oracle Database Software
- Silent Install
- Planning the Database
- Using the DBCA to Create a Database
- Password Management
- Creating a Database Design Template
- Using the DBCA to Delete a Database
- Start and stop the Oracle database and components
- Use Oracle Enterprise Manager
- Access a database with SQLPlus
- Modify database installation parameters
- Describe the stages of database startup
- Describe database shutdown options
- Access dynamic performance views
- Set up initialization parameter files for ASM instance
- Start up and shut down ASM instances
- Administer ASM disk group
- Configuring the Oracle Network Environment
- Use Enterprise Manager to create and configure.
- Enable Oracle Restart to monitor the listener
- Use tnsping to test Oracle Net connectivity
- Identify when to use shared servers and when to use dedicated servers
- Storage Structures
- How Table Data Is Stored
- Anatomy of a Database Block
- Space Management in Tablespaces
- Tablespaces in the Preconfigured Database
- Actions with Tablespaces
- Oracle Managed Files (OMF)
- Database User Accounts
- Predefined Administrative Accounts
- Benefits of Roles
- Predefined Roles
- Implementing Profiles
- Data Concurrency
- Enqueue Mechanism
- Resolving Lock Conflicts
- Deadlocks
- Data Manipulation
- Transactions and Undo Data
- Undo Data Versus Redo Data
- Configuring Undo Retention
- Describe DBA responsibilities for security
- Enable standard database auditing
- Specify audit options
- Review audit information
- Maintain the audit trail
- Manage optimizer statistics
- Manage the Automatic Workload Repository (AWR)
- Use the Automatic Database Diagnostic Monitor
- Describe and use the advisory framework
- Set alert thresholds
- Use server-generated alerts
- Use automated tasks
- Performance Monitoring
- Managing Memory Components
- Enabling Automatic Memory Management (AMM)
- Automatic Shared Memory Advisor
- Using Memory Advisors
- Dynamic Performance Statistics
- Troubleshooting and Tuning Views
- Invalid and Unusable Objects
- Part of Your Job
- Statement Failure
- User Error
- Understanding Instance Recovery
- Phases of Instance Recovery
- Using the MTTR Advisor
- Media Failure
- Archive Log Files
- Backup Solutions: Overview
- Oracle Secure Backup
- User-Managed Backup
- Terminology
- Recovery Manager (RMAN)
- Configuring Backup Settings
- Backing Up the Control File to a Trace File
- Monitoring the Flash Recovery Area
- Opening a Database
- Data Recovery Advisor
- Loss of a Control File
- Loss of a Redo Log File
- Data Recovery Advisor
- Data Failures
- Listing Data Failures
- Data Recovery Advisor Views
- Describe ways to move data
- Create and use directory objects
- Use SQL*Loader to move data
- Use external tables to move data
- General architecture of Oracle Data Pump
- Use Data Pump export and import to move data
- Use the Enterprise Manager Support Workbench
- Work with Oracle Support
- Log service requests (SR)
- Manage patches