NHAT NGHE

Ứng Dụng & Quản Trị Sharepoint Server 2016

Sharepoint là nơi tổ chức, quản lý và chia sẽ kiến thức, ý tưởng, tài liệu, và thông tin cho toàn công ty của bạn..

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 6 ngày (tuần 2 buổi Thứ 7 và Chủ nhật, 8h-12h và 13h-17h) hoặc 6 tuần (tuần 3 buổi, buổi 3h)
  • Chương Trình Học: Chuyên đề

Học Phí: 5.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Sharepoint là nơi tổ chức, quản lý và chia sẽ kiến thức, ý tưởng, tài liệu, và thông tin cho toàn công ty của bạn. Có thể dùng Sharepoint:
- Xây dựng các qui trình quản lý, các qui trình làm việc
- Phân công và theo dõi tiến trình thực hiện công việc.
- Là nơi có thể tìm kiếm mọi thông tin ý tưởng một các nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.
- Tự động hóa qui trình xử lý công việc hành chánh (qui trình quản lý văn bản, tin tức, sự kiện...), qui trình soạn thảo, chỉnh sửa và ứng dụng chữ ký điện tử trong quản lý hợp đồng.
- Xây dựng và quản lý site bán hàng qua mạng, xây dựng qui trình kiểm duyệt nội dung cho site tin tức…
Nói chung, bạn có thể dùng Sharepoint để quản lý và theo dõi gần như là bất cứ công việc gì mà bạn đã xây dựng trên đó. Sharepoint sẽ giúp giảm thiểu thời gian, chi phí và rủi ro cho việc quản lý công ty.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Khóa học “Sharepoint 2016: Ứng Dụng và Quản Trị” được thiết kế theo hướng tiếp cận công việc thực tế: Ứng dụng Sharepoint 2016 để quản lý và tự động hóa các qui trình xử lý công việc trong một doanh nghiệp hiện đại.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kiến thức căn bản về mạng máy tính.
- Khóa học phù hợp cho đối tượng chưa có kinh nghiệm về SharePoint.

NỘI DUNG HỌC

Module 1: Cài đặt SQL server 2014.
Module 2: Cài Đặt Sharepoint Server 2016.
Module 3: Ứng Dụng Collect Feedback Workflow.
Module 4: Ứng Dụng Approval workflow.
Module 5: Lập Lịch Backup và Restore Sharepoint.
Module 6: Ứng Dụng Collect Signatures Workflow.
Module 7: Quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu
Module 8: Đồng Bộ Contact và Calendar Với MS Outlook
Module 9: Xem Báo Cáo Của Sharepoint.
Module 10: Đồng bộ User Profile trong Sharepoint 2016.
Module 11: Xây dựng qui trình kiểm duyệt đa cấp
Module 12: Tham Khảo ý Kiến (Survey)
Module 13: Cấu hình và cài đặt Sharepoint App store.
Module 14: Cài Đặt SharePoint Designer 2016
Module 15: Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng với sharepoint 2016.
Module 16: Báo cáo thống kê sử dụng Excel services.
Module 17: Sử Dụng Pivot table đánh giá kết quả kinh doanh.
Module 18: Xây dựng Thư viện Hình ảnh và video.
Module 19: Xây Web Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Skydrive Làm Việc Offline
Module 20: Tìm Kiếm Trong SharePoint 2016
Module 21: Cấu hình secure sharepoint 2016 dùng SSL
Module 22: Sử Dụng Community Site Xây Dựng Diễn Đàn.
Module 23: Enable Project Server 2016.
Module 24: Claims-Based Authentication.