NHAT NGHE

Thiết Kế Giao Diện Web

Khóa học chuyên sâu về thiết kế giao diện web bằng Photoshop, Flash, Html, CSS và một số công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Hoàn tất chương trình học viên đủ khả năng tự thiết kế giao diện cho một website ấn tượng, thu hút người xem.

Học Phí: 2.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học chuyên sâu về thiết kế giao diện web bằng Photoshop, Flash, Html, CSS và một số công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Hoàn tất chương trình học viên đủ khả năng tự thiết kế giao diện cho một website ấn tượng, thu hút người xem.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hiệu chỉnh, tối ưu hóa hình ảnh cho web.
Thiết kế giao diện ấn tượng bằng photoshop.
Thiết kế banner, poster động với Flash.
Xây dựng website đơn giản sử dụng Flash – Action script 3.0.
Cắt HTML/CSS (Chuyển giao diện Photoshop sang HTML5/CSS3)
Convert PSD to Theme Wordpress (Chuyển giao diện Photoshop sang Theme Wordpress)
Responsive web design (web đa thiết bị)

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* - Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị toàn quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Có kiến thức căn bản về máy tính (sử dụng word và internet).

NỘI DUNG HỌC

Lab 1. Xử lý ảnh cho web
- Chỉnh ảnh xuống màu.
- Chỉnh ảnh ngược sáng.
- Chỉnh màu tự động.
- Chấm sửa, làm mịn da, xóa mắt đỏ, xóa noise,…

Lab 2. Cắt ghép ảnh cơ bản với vùng chọn, Layer Mask
- Selection tool
- Copy, transform, Eraser,…
- Layer mask.

Lab 3. Màu và hiệu ứng màu trong thiết kế Web
- Màu đơn sắc, màu chuyển sắc.
- Hiệu ứng màu cho text, hiệu ứng nền.

Lab 4. Thiết kế banner cho web
- Ứng dụng thiết kế baner.
- Banner động đơn giản.

Lab 5. Thiết kế giao diện web shop hoa tươi
- Chuẩn bị hình ảnh và nội dung.
- Định kích thước thiết kế giao diện phù hợp.
- Lên layout trang index.
- Cắt ghép hoàn chỉnh giao diện.

Lab 6. Thiết kế giao diện web điện thoại di động
- Sử dụng Action cắt ảnh tự động hình sản phẩm.
- Lên layout cơ bản.
- Cắt ghép hoàn chỉnh giao diện.

Lab 7. Cắt giao diện cho web
- Phân tích giao diện web phổ biến.
- Cắt giao diện web Shop hoa tươi.
- Cắt giao diện web điện thoại di động.

THIẾT KẾ BANNER ĐỘNG CHO WEB

Lab 1. Tạo hình trong flash
- Vẽ hình vuông, tròn, đa giác.
- Tô màu đơn sắc, chuyển sắc, transform đối tượng
- Align, Arrange, Add, Subtract, Intersect,…

Lab 2. Các diễn hoạt cơ bản trong flash
- Motion Tween.
- Shape Tween
- Motion Guides
- Motion with mask.

Lab 3. Diễn hoạt có hiệu ứng
- Drop shadow.
- Blur, Alpha.
- Adjust color.

Lab 4. Thiết kế banner trong flash
- Thực hành thiết kế banner.

Lab 5. Lập trình Action script cơ bản
- Khai báo và sử dụng biến.
- Phát biểu if…else, vòng lặp for.
- Ứng dụng điều khiển Movie Clip.

Lab 6. Điều khiển đối tượng với action script.
- Điều khiển size, position, alpha, angle, load, unload,… Movie clip
- CSS trong Flash.

Lab 7. Điều khiển âm thanh trong flash
- Âm thanh cho button, cho Movie Clip.
- Âm thanh nền. load, unload Sound.

Lab 8. Text, Form
- Các dạng text trong Flash (Static, Input text, Dynamic text).
- Định dạng text bằng css.
- Tạo form trong flash.

Lab 9. Thiết kế website flash đơn giản
- Ứng dụng thiết kế website đơn giản bằng Flash + Action Script

Lab 10. Convert Flash to HTML5&JS
- Sử dụng Toolkit_for_CreateJS
- Sử dụng swiffy

Lab 1. Trình bày web với Html & CSS
- Tạo site trong Dreamveaver
- Cấu trúc tài liệu html.
- Các thẻ HTML cơ bản.
- Sử dụng thẻ DIV trong Layout web
- CSS
Lab 2. Ngôn ngữ HTML5 & CSS3
- Ứng dụng html5.
- Các thành phần mới trong html5
- Các thành phần mới trong css3
- Sự hỗ trợ của trình duyệt cho Html5 & Css3.

Lab 3. Layout web Điện thoại di động với HTML & CSS(Dùng Dreamweaver hỗ trợ)
- Trình bày banner, menu.
- Trình bày sản phẩm mới.
- Tạo Form tìm kiếm sản phẩm.
- Hoàn thiện trang index.

Lab 4. Convert PSD to HTML5 & CSS3 (Dùng Dreamweaver hỗ trợ)
- Cấu trúc site.
- Định hình nền, font cho tài liệu.
- Trình bày banner, menu.
- Trình bày sản phẩm mới.
- Tạo Form tìm kiếm sản phẩm.
- Hoàn thiện trang index.
- Xây dựng trang chi tiết sản phẩm.
- Trang liên hệ.

Lab 5. Ứng dụng Jquery
- Cấu trúc jQuery.
- Chèn jQuery vào web.
- jQuery slider.

Lab 1. Cài đặt Wordpress
- Cài đặt Wordpress.
- Việt hóa Wordpress.
- Đăng tin tức
- Đổi giao diện

Lab 2. Thiết kế Theme Wordpress
- Cấu trúc Theme Wordpress
- Cài đặt Theme
- Hiệu chinh Theme

Lab 3. Convert PSD to Theme Wordpress
- Cắt PSD
- Convert to Theme Wordpress
- Cài đặt modules Wordpress.