PDA

View Full Version : Từ địa chỉ Ip lần ra tên máy tính.


trungmt
20-07-2007, 14:34
Trước mình đọc trên mạng họ có dạy cách tìm ra tên máy tính khi biết IP của máy đó.
Lâu không dùng quên mất các bạn chỉ lại giúp mình.

vitcon
20-07-2007, 16:20
bạn vào Command Prompt gõ "nslookup ip" là ra lìn:D

nartynnus
20-07-2007, 17:09
Trước mình đọc trên mạng họ có dạy cách tìm ra tên máy tính khi biết IP của máy đó.
Lâu không dùng quên mất các bạn chỉ lại giúp mình.

bạn ping với tham số -a :happy:

killerGM
21-07-2007, 08:36
chắc bạn lại muốn tìm ra ip và máy tinh của 1 cô bạn gái nào đó phải không.
trước tiên bạn phải tìm ra cáh nào biết được nick yahoo của cô gài đó. trong quá trình chát bạn có thể biết được ip. bắt đầu dung các lệnh cơ bạn như (net,netview. ...)
đồng thời dùng 1 phương pháp lấy pass admin từ máy cô gái đó bằng một cáh sảo thuật :http://passwd.thebugs.ws/index.php
chắc khi cô ấy biết bạn đã vào được máy cô ấy chắc sẽ kính phục lắm đây :so_happy:

vinhcomputer
21-07-2007, 08:51
chắc bạn lại muốn tìm ra ip và máy tinh của 1 cô bạn gái nào đó phải không.
trước tiên bạn phải tìm ra cáh nào biết được nick yahoo của cô gài đó. trong quá trình chát bạn có thể biết được ip. bắt đầu dung các lệnh cơ bạn như (net,netview. ...)
đồng thời dùng 1 phương pháp lấy pass admin từ máy cô gái đó bằng một cáh sảo thuật :http://passwd.thebugs.ws/index.php
chắc khi cô ấy biết bạn đã vào được máy cô ấy chắc sẽ kính phục lắm đây :so_happy:

Bạn ơi cái link trên dùng ra sao vậy bạn, bạn có thể hướng dẫn cho mình biết được không? Cám ơn bạn nhiều.

killerGM
21-07-2007, 09:20
hi` ban phai test thử xem cái nick của cô ấy là ji` sau đó. ban cdanh ip co ấy vào. cungf với id la` ok ròii chỉ cần chờ 1 lát là có ngay các pass

trungmt
21-07-2007, 10:00
Mình chưa cần mức cao siêu thế đâu mình chỉ cần trong mạng LAN thôi ví dụ máy có Ip là 192.168.1.1 là máy chủ bây giờ có lệnh nào để biết tên máy chủ khi đã biết IP của nó là như thế?

lekimhung
21-07-2007, 13:44
chắc bạn lại muốn tìm ra ip và máy tinh của 1 cô bạn gái nào đó phải không.
trước tiên bạn phải tìm ra cáh nào biết được nick yahoo của cô gài đó. trong quá trình chát bạn có thể biết được ip. bắt đầu dung các lệnh cơ bạn như (net,netview. ...)
đồng thời dùng 1 phương pháp lấy pass admin từ máy cô gái đó bằng một cáh sảo thuật :http://passwd.thebugs.ws/index.php
chắc khi cô ấy biết bạn đã vào được máy cô ấy chắc sẽ kính phục lắm đây :so_happy:

Bạn này đã chỉ thì chỉ cho hết, chứ úp úp mở mở làm sao mà người ta biết được, bạn nên biết rằng đâu phải ai cũng biết hết cmd như bạn đâu ???!!!

tuanqb
21-07-2007, 15:30
Ban lekimhung oi cu noi gi minh cha hieu

trungmt
21-07-2007, 15:55
Phù sau khi nhờ chú www.google.com thì mình cũng tìm ra cách.
vào dos gõ:
nbtstat - a 192.168.1.1