PDA

View Full Version : Chỉ em cách cấu hình TPLINK TL-WR641G với


thai90dn
04-04-2010, 10:39
Em đi làm gặp con TPLINK TL-WR641G , họ kêu đặt pass Wifi cho họ , mà con ni có khả năng vừa router ,vừa phát sóng Wifi , nhưng họ dùng thêm 1 con router nối dây vào con TPLINK TL-WR641G , con TPLINK TL-WR641G chỉ như bộ phát sóng thôi , nhưng khi em đặt pass thì mạng WiFi vô không được . Mong các thầy chỉ em với , cho em xin bộ hướng dẫn cấu hình với

dragonsea
04-04-2010, 12:31
ip của con tp_link bạn đặt thế nào, phải khác lớp mang vd: 192.168.0.100 với con router kia , và cắm cái RJ45 vào cổng WLAN cua tp_link, pass bạn chọn là pppoe j đó! (theo mình)

thai90dn
05-04-2010, 11:27
không được tới , đặt pass thì được nhưng khi vô mạng thì vô không được

thanhbap
06-04-2010, 11:54
router modem :
Connection Type --> click chọn "bridging" thay vì "PPP over Ethernet" (PPPoE) --> Next.

+ Trang kế tiếp click chọn "Enable Bridge Service" --> Next --> Save.

Sau đó, chọn mục LAN ở panel bên trái, chọn Disble ở mục "DHCP Server" --> Save. Chọn Reboot.

Như vậy, bạn đã cấu hình xong cho Modem ADSL.
router wifi :
Tab Setup:
- Internet connection type bạn chọn PPPoE.
- Tiếp theo bạn điền username và password để kết nối internet của nhà cung cấp dịch vụ internet vào phần username và password.
- Chọn Enabled trong mục DHCP Server --> Save Settings
mình đã làm và đã thành công. Hy vọng giúp it được bạn