NHAT NGHE

A. NETWORKING

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG 56 giờ-2 tháng/1,5 tháng 2 triệu
2 PC TROUBLESHOOTING 56 giờ-2 tháng 2 triệu
3 MCSA 2016 104 giờ-3 tháng 4 triệu
4 MCSE: CORE INFRASTRUCTURE 84 giờ-3.5 tháng 3.5 triệu
5 LINUX : LPI 1 & 2 102 giờ-4 tháng/3 tháng 4 triệu
6 LINUX : LPI ADVANCED 48 giờ-2 tháng 2.5 triệu
7 CCNA 84 giờ-3.5 tháng/2.5 tháng 3.5 triệu
8 BẢO MẬT MẠNG HACKER MŨ TRẮNG V10" 72 giờ-3 tháng 3.5 triệu

B. WEB & DATABASE

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 "EASY C# - LẬP TRÌNH CƠ BẢN DÙNG C#" 48 giờ-2 tháng 2 triệu
2 THIẾT KẾ WEB CHUẨN SEO VỚI WORDPRESS 30 giờ-10 buổi/15 buổi 2 triệu
3 LẬP TRÌNH WEB : PHP + MYSQL 135 giờ-5 tháng/3.5 tháng 4 triệu
4 LẬP TRÌNH WEB : LARAVEL FRAMEWORK 36 giờ-1.5 tháng/1 tháng 2 triệu
5 LẬP TRÌNH WEB : ASP.NET CORE 2.2 96 giờ/3 tháng 4 triệu
6 LẬP TRÌNH WEB: API + REACTJS 56 giờ-6 tuần 2.5 triệu
7 LẬP TRÌNH WEB với JAVA 108 giờ-4 tháng/3 tháng 4 triệu
8 S.E.O MASTER: QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP 36 giờ-1.5 tháng 2 triệu
9 QUẢNG CÁO VỚI GOOGLE ADS 26 giờ-1 tháng 2 triệu
10 ZALO MARKETING 10 giờ-2 ngày 1 triệu

C. LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 LẬP TRÌNH DI ĐỘNG: ANDROID 96 giờ-4 tháng 4 triệu

D. ĐỒ HỌA

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 126 giờ-5 tháng/3.5 tháng 4 triệu
2 DỰNG PHIM & KỸ XẢO - ADOBE AFTER EFFECT 28 giờ-14 buổi 1.5 triệu

E. CHUYÊN ĐỀ

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 LINUX : XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG BẰNG LINUX THAY THẾ WINDOWS 48 giờ-6 ngày (full day) T7&CN 4.5 triệu
2 ẢO HÓA : HYPER V - SYSTEMS CENTER & PRIVATE CLOUND 40 giờ-5 ngày(full day) T7&CN 5 triệu
3 ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 6.7: INSTALL,CONFIGURE,MANAGE 81 giờ-9 tuần 6 triệu
4 ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 6.7: OPTIMIZE AND SCALE 9 tuần 5.5 triệu
5 MASTERING EXCHANGE 2016 48 giờ-6 ngày (full day) T7&CN 5 triệu
6 MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE 40 giờ-5 ngày (full day) T7&CN 5 triệu
7 QUẢN TRỊ ORACLE DATABSE 11gR2 48 giờ-6 ngày (full day) T7&CN 4.5 triệu
8 TRIỂN KHAI HẠ TẦNG ẢO HÓA MICROSOFT AZURE 48 giờ-6 ngày(full day) T7&CN 5 triệu
9 MASTERING MICROSOFT 365 ENTERPRISE 48 giờ-5 ngày(full day) T7&CN 5 triệu
10 QUẢN TRỊ CSDL MICROSOFT SQL SERVER 2017 40 giờ-5 ngày(full day) T7&CN 4.5 triệu