NHAT NGHE

A. NETWORKING

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG 56 giờ-2 tháng/1,5 tháng 2.5 triệu
2 PC TROUBLESHOOTING 56 giờ-2 tháng 2.5 triệu
3 MCSA: WINDOWS SERVER 2019 + CLOUD 134 giờ-3.5 tháng 5 triệu
4 LINUX : LPI 1 & 2 102 giờ-4 tháng/3 tháng 4.5 triệu
5 LINUX : LPI ADVANCED 48 giờ-2 tháng 3 triệu
6 CCNA 84 giờ-3.5 tháng/2.5 tháng 4 triệu
7 BẢO MẬT MẠNG HACKER MŨ TRẮNG" 60 giờ-2.5 tháng 5 triệu

B. WEB & DATABASE

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 "EASY C# - LẬP TRÌNH CƠ BẢN DÙNG C#" 48 giờ-2 tháng 2.5 triệu
2 LẬP TRÌNH PYTHON 54 giờ-1.5 tháng 3 triệu
3 THIẾT KẾ WEB CHUẨN SEO VỚI WORDPRESS 30 giờ-10 buổi/15 buổi 2.5 triệu
4 LẬP TRÌNH WEB : PHP + MYSQL 135 giờ-5 tháng/3.5 tháng 4.5 triệu
5 LẬP TRÌNH WEB : ASP.NET CORE 5 96 giờ/3 tháng 4.5 triệu
6 LẬP TRÌNH Full Stack: WEB API + REACTJS 56 giờ-6 tuần 3 triệu
7 LẬP TRÌNH WEB với JAVA 108 giờ-4 tháng/3 tháng 4.5 triệu
8 S.E.O MASTER: QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP 36 giờ-1.5 tháng 2.5 triệu
9 QUẢNG CÁO VỚI GOOGLE ADS 26 giờ-1 tháng 2.5 triệu

C. LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

STT Chương trình học Thời lượng Học phí

D. ĐỒ HỌA

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 126 giờ-5 tháng/3.5 tháng 4.5 triệu

E. CHUYÊN ĐỀ

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 7.x: INSTALL,CONFIGURE,MANAGE 54 giờ-9 tuần 6 triệu
2 MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE 40 giờ-5 ngày (full day) T7&CN 6 triệu
3 TRIỂN KHAI HẠ TẦNG ẢO HÓA MICROSOFT AZURE 48 giờ-6 ngày(full day) T7&CN 6 triệu
4 MASTERING MICROSOFT 365 ENTERPRISE (MS-100) 48 giờ-5 ngày(full day) T7&CN 6 triệu
5 MICROSOFT 365 MOBILITY AND SECURITY (MS-101) 48 giờ-5 ngày(full day) T7&CN 6 triệu