NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 03 - 05 - 2021
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
05 - 05 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
1.5 tháng
2 MCSA: Windows Server 2019 + Cloud
07 - 05 - 2021 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
134 giờ /
3.5 tháng
3 LINUX: LPI 1&2 (V8.1)
14 - 05 - 2021 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
102 giờ /
4 tháng
4 CCNA 200-301 (V.1)
11 - 05 - 2021 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
5 Easy C#: Lập trình cơ bản dùng C#
Giảm 10%
05 - 05 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
54 giờ /
1.5 tháng
6 Lập trình Python
15 - 05 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
54 giờ /
1.5 tháng
7 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
12 - 05 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
8 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
12 - 05 - 2021 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
30 giờ /
10 buổi
9 Đồ Họa Quảng Cáo
06 - 05 - 2021 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
126 giờ /
3.5 tháng
10 Triển khai hạ tầng Ảo hóa Microsoft Azure (AZ-104)
08 - 05 - 2021
Thứ 7 &
Chủ Nhật (8h - 17h)
48 giờ /
6 ngày