NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 15 - 07 - 2020
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
01 - 08 - 2020 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
56 giờ /
1.5 tháng
2 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
22 - 07 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
114 giờ /
3 tháng
3 MCSE: Core Infrastructure
Giảm 5% HV cũ MCSA
22 - 08 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
84 giờ /
3 tháng
4 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
23 - 07 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
102 giờ /
3 tháng
5 CCNA 200-301 (V.1)
Hết chỗ
15 - 07 - 2020 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
82 giờ /
3.5 tháng
6 CCNA 200-301 (V.1)
08 - 08 - 2020 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
7 VMWARE vSphere 7.x: ICM V.7
08 - 08 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
54 giờ /
9 tuần
8 Easy C#
Giảm 10%
07 - 08 - 2020 17h30 - 20h30
Thứ 2 - 4 - 6
48 giờ /
1.5 tháng
9 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
30 - 07 - 2020 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
135 giờ /
3.5 tháng
10 Lập trình Web ASP.NET Core 3.1
NEW
11 - 07 - 2020 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
96 giờ /
3 tháng
11 Lập trình WEB với JAVA
14 - 08 - 2020 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
108 giờ /
3 tháng
12 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
05 - 08 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
30 giờ /
10 buổi
13 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
17 - 07 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
38 giờ /
1 tháng
14 Quảng cáo với Google Ads
16 - 07 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
27 giờ /
9 buổi
15 Đồ Họa Quảng Cáo
27 - 08 - 2020 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
126 giờ /
3.5 tháng
16 Linux thay thế Windows
25 - 07 - 2020
Thứ Bảy &
Chủ Nhật 8h-17h
48 giờ /
6 ngày