NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 18 - 04 - 2019
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
20 - 04 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
54 giờ /
2 tháng
2 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
23 - 04 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
104 giờ /
3 tháng
3 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
24 - 04 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
102 giờ /
4 tháng
4 CCNA 200-125
18 - 04 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
5 CCNA 200-125
20 - 04 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
82 giờ /
3.5 tháng
6 Hacker Mũ trắng Version 10
26 - 05 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
72 giờ /
3 tháng
7 Easy C#
Giảm 10%
23 - 04 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
48 giờ /
2 tháng
8 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
26 - 04 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
9 Lập trình web Laravel Framework
NEW
27 - 04 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
36 giờ /
1.5 tháng
10 Lập trình Web ASP.NET Core 2.0
04 - 05 - 2019
Thứ Bảy: 13h-17h &
Chủ Nhật 8h-12h
96 giờ /
3 tháng
11 Lập trình WEB với JAVA
25- 04 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
108 giờ /
3 tháng
12 Lập trình di động Android
NEW
06 - 05 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
96 giờ /
4 tháng
13 Đồ Họa Quảng Cáo
10 - 05 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
126 giờ /
5 tháng
14 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
06 - 05 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
30 giờ /
15 buổi
15 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
22 - 04 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
38 giờ /
1.5 tháng
16 Quảng cáo với Google Ads
18 - 05 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
26 giờ /
13 buổi
17 Triển khai hạ tầng Ảo hóa Microsoft Azure
04 - 05 - 2019 Thứ Bảy & Chủ Nhật
8h-12h & 13h-17h
48 giờ /
6 ngày