NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 21 - 08 - 2021
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
25 - 09 - 2021 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
56 giờ /
2 tháng
2 MCSA: Windows Server 2019 + Cloud
28 - 09 - 2021 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
134 giờ /
3.5 tháng
3 LINUX: LPI 1&2 (V8.1)
24 - 09 - 2021 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
102 giờ /
4 tháng
4 CCNA 200-301 (V.1)
23 - 09 - 2021 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
5 Easy C#: Lập trình cơ bản dùng C#
Giảm 10%
25 - 09 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
54 giờ /
1.5 tháng
6 Lập trình Python
30 - 09 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
54 giờ /
1.5 tháng
7 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
22 - 09 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
8 Lập trình WEB với JAVA
02 - 10 - 2021
Thứ 7 (13h-17h) &
Chủ Nhật (8h - 12h)
108 giờ /
3 tháng
9 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
29 - 09 - 2021 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
30 giờ /
10 buổi
10 Đồ Họa Quảng Cáo
03 - 09 - 2021 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
126 giờ /
3.5 tháng
11 VMWARE vSphere 7.x: ICM V.7
04 - 09 - 2021
Thứ 7 (14h-17h) &
Chủ Nhật (8h30 - 11h30)
54 giờ /
9 tuần