NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 24 - 06 - 2019
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
29 - 06 - 2019 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
56 giờ /
1.5 tháng
2 PC Troubleshooting
29 - 06 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
56 giờ /
2 tháng
3 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
28 - 06 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
104 giờ /
3 tháng
4 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
29 - 06 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
102 giờ /
3 tháng
5 LINUX Advanced
06 - 07 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
51 giờ /
2 tháng
6 CCNA 200-125
10 - 07 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
82 giờ /
3.5 tháng
7 Hacker Mũ trắng Version 10
14 - 07 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
72 giờ /
3 tháng
8 Easy C#
Giảm 10%
26 - 06 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
48 giờ /
2 tháng
9 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
04 - 07 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
135 giờ /
3.5 tháng
10 Lập trình web Laravel Framework
NEW
20 - 07 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
36 giờ /
1.5 tháng
11 Lập trình Web ASP.NET Core 2.2
27 - 06 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
96 giờ /
3 tháng
12 Đồ Họa Quảng Cáo
13 - 07 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
126 giờ /
3.5 tháng
13 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
24 - 06 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
38 giờ /
1.5 tháng
14 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
13 - 07 - 2019 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
30 giờ /
10 buổi