NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 17 - 01 - 2020
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
Giảm 5%
10 - 02 - 2020 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
1.5 tháng
2 PC Troubleshooting
Giảm 5%
29 - 02 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
56 giờ /
2 tháng
3 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
Giảm 5%
10 - 02 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
114 giờ /
3 tháng
4 MCSE: Core Infrastructure
Giảm 5%-10%
29 - 02 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
84 giờ /
9 tuần
5 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
Giảm 5%
15 - 02 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
102 giờ /
3.5 tháng
6 LINUX Advanced
Giảm 5%
16 - 02 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
48 giờ /
2 tháng
7 CCNA 200-301 (V.1)
Giảm 5%
11 - 02 - 2020 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
8 CCNA 200-301 (V.1)
Giảm 5%
29 - 02 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
82 giờ /
3.5 tháng
9 Easy C#
Giảm 10%
15 - 02 - 2020 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
48 giờ /
1.5 tháng
10 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
Giảm 5%
15 - 02 - 2020 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
135 giờ /
3.5 tháng
11 Lập trình Web ASP.NET Core 2.2
Giảm 5%
22 - 02 - 2020
Thứ Bảy: 13h-17h &
Chủ Nhật 8h-12h
96 giờ /
3 tháng
12 Lập trình WEB với JAVA
Giảm 5%
22 - 02 - 2020
Thứ Bảy: 13h-17h &
Chủ Nhật 8h-12h
108 giờ /
3.5 tháng
13 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
Giảm 5%
17 - 02 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
38 giờ /
1 tháng
14 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
Giảm 5%
26 - 02 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
30 giờ /
10 buổi
15 Đồ Họa Quảng Cáo
Giảm 5%
22 - 02 - 2020 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
126 giờ /
3.5 tháng
16 Triển khai hạ tầng Ảo hóa Microsoft Azure
Giảm 5%
29 - 02 - 2020
Thứ Bảy &
Chủ Nhật 8h-17h
48 giờ /
6 ngày