NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 16 - 01 - 2021
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
Giảm 10%
20 - 01 - 2021 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
1.5 tháng
2 PC Troubleshooting
Giảm 10%
13 - 03 - 2021
Thứ Bảy (14h - 17h) &
Chủ Nhật (8h30 - 11h30)
56 giờ /
2 tháng
3 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
Giảm 5%
19 - 01 - 2021 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
114 giờ /
3 tháng
4 LINUX: LPI 1&2 (V8.1)
Giảm 5%
26 - 01 - 2021 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
102 giờ /
3 tháng
5 LINUX Advanced (V8.2)
Giảm 200k
30 - 01 - 2021
Thứ Bảy (14h - 17h) &
Chủ Nhật (8h30 - 11h30)
52 giờ /
2 tháng
6 CCNA 200-301 (V.1)
Giảm 200k
23 - 01 - 2021
Thứ Bảy (14h - 17h) &
Chủ Nhật (8h30 - 11h30)
82 giờ /
3.5 tháng
7 Easy C#
Giảm 10%
19 - 01 - 2021 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
48 giờ /
1.5 tháng
8 Lập trình Python
Giảm 200k
12 - 03 - 2021 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
54 giờ /
1.5 tháng
9 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
Giảm 5%
27 - 01 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
10 Lập trình Web ASP.NET Core 3.1
Giảm 5%
23 - 01 - 2021
Thứ Bảy (13h - 17h) &
Chủ Nhật (8h - 12h)
96 giờ /
3 tháng
11 Lập trình WEB API + REACTJS
Giảm 200k
09 - 03 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
57 giờ /
19 buổi
12 Lập trình WEB với JAVA
Giảm 5%
30 - 01 - 2021
Thứ Bảy (13h - 17h) &
Chủ Nhật (8h - 12h)
108 giờ /
3.5 tháng
13 Lập trình di động Android
Giảm 5%
01 - 04 - 2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
96 giờ /
3 tháng
14 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
Giảm 10%
10 - 03 - 2021 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
39 giờ /
1 tháng
15 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
Giảm 10%
16 - 03 - 2021 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
30 giờ /
10 buổi
16 Đồ Họa Quảng Cáo
Giảm 5%
25 - 01 - 2021 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
126 giờ /
3.5 tháng