NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 20 - 08 - 2019
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
31 - 08 - 2019 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
56 giờ /
1.5 tháng
2 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
30 - 08 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
104 giờ /
3 tháng
3 MCSE Cloud Platform & Infrastructure
Giảm 5% HV cũ MCSA
21 - 09 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
84 giờ /
3.5 tháng
4 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
28 - 08 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
102 giờ /
4 tháng
5 Linux thay thế Windows
07 - 09 - 2019
Thứ Bảy & Chủ Nhật
8h-12h & 13h-17h
48 giờ /
6 ngày
6 CCNA 200-125
14 - 09 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
82 giờ /
3.5 tháng
7 CCNA 200-125
18 - 09 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
82 giờ /
3.5 tháng
8 VMWARE vSphere 6.7: ICM 6.7
17 - 08 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
54 giờ /
9 tuần
9 Easy C#
Giảm 10%
11 - 09 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
48 giờ /
2 tháng
10 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
23 - 08 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
11 Lập trình Web ASP.NET Core 2.2
24 - 08 - 2019
Thứ Bảy: 13h-17h &
Chủ Nhật 8h-12h
96 giờ /
3 tháng
12 Lập trình WEB với JAVA
24 - 08 - 2019
Thứ Bảy: 13h-17h &
Chủ Nhật 8h-12h
108 giờ /
3.5 tháng
13 Đồ Họa Quảng Cáo
28 - 08 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
126 giờ /
3.5 tháng
14 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
16 - 09 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
38 giờ /
1.5 tháng
15 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
14 - 09 - 2019 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
30 giờ /
10 buổi
16 Triển khai hạ tầng Ảo hóa Microsoft Azure
29 - 09 - 2019
Thứ Bảy & Chủ Nhật
8h-12h & 13h-17h
48 giờ /
6 ngày