NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 14 - 10 - 2019
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
25 - 10 - 2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
1.5 tháng
2 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
22 - 10 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
104 giờ /
3 tháng
3 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
17 - 10 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
102 giờ /
3 tháng
4 CCNA 200-125
17 - 10 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
5 Hacker Mũ trắng Version 10
26 - 10 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
72 giờ /
3 tháng
6 Easy C#
Giảm 10%
29 - 10 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
48 giờ /
2 tháng
7 Lập trình di động Android
22 - 11 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
96 giờ /
4 tháng
8 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
01 - 11 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
9 Lập trình Web ASP.NET Core 2.2
25 - 10 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
96 giờ /
3 tháng
10 Đồ Họa Quảng Cáo
24 - 10 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
126 giờ /
3.5 tháng
11 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
22 - 10 - 2019 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
38 giờ /
1 tháng
12 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
30 - 10 - 2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
30 giờ /
10 buổi
13 Triển khai hạ tầng Ảo hóa Microsoft Azure
19 - 10 - 2019
Thứ Bảy & Chủ Nhật
8h-12h & 13h-17h
48 giờ /
6 ngày