NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 16 - 02 - 2019
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
Giảm 5%
02 - 03 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
54 giờ /
2 tháng
2 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
HẾT CHỖ
01 - 03 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
104 giờ /
3 tháng
3 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
Giảm 5%
12 - 03 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
104 giờ /
3 tháng
4 MCSE Cloud Platform & Infrastructure
Giảm 5%-10% HV cũ MCSA
16 - 03 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
84 giờ /
3 tháng
5 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
Giảm 5%
16 - 03 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
102 giờ /
4 tháng
6 LINUX Advanced
Giảm 5%
17 - 03 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
48 giờ /
2 tháng
7 CCNA 200-125
Giảm 5%
09 - 03 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
8 Hacker Mũ trắng Version 10
Giảm 5%
16 - 03 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
72 giờ /
3 tháng
9 Easy C#
Giảm 10%
08 - 03 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
48 giờ /
2 tháng
10 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
Giảm 5%
15 - 03 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
11 Lập trình Web ASP.NET Core 2.0
Giảm 5%
14 - 03 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
96 giờ /
3 tháng
12 Lập trình WEB với JAVA
Giảm 5%
24 - 03 - 2019
Thứ Bảy: 13h-17h &
Chủ Nhật 8h-12h
108 giờ /
3.5 tháng
13 Lập trình Android Cơ Bản (JAVA+Kotlin)
Giảm 5%
18 - 03 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
72 giờ /
3 tháng
14 Đồ Họa Quảng Cáo
Giảm 5%
30 - 03 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
126 giờ /
3.5 tháng
15 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
Giảm 5%
18 - 03 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
30 giờ /
1 tháng
16 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
Giảm 5%
08 - 03 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
38 giờ /
1.5 tháng
17 Ảo hóa VMWARE vSphere 6.5: ICM 6.5
Giảm 1tr cho HV cũ hoặc cá nhân
21 - 03 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
54 giờ /
9 tuần