NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 21 - 05 - 2022
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
Giảm HP 10%
01 - 06 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
54 giờ /
1.5 tháng
2 MCSA: Windows Server 2019 + Cloud
Học Online - Giảm 20% HP
13 - 06 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
135 giờ /
3.5 tháng
3 CCNA 200-301
01 - 06 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
82 giờ /
2.5 tháng
4 LINUX: LPI 1&2 (V.8)
31 - 05 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
98 giờ /
3 tháng
5 Easy C#: Lập trình cơ bản dùng C#
Giảm HP 10%
06 - 06 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
54 giờ /
18 buổi
6 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
Học Online - Giảm 20% HP
04 - 06 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
96 giờ /
3.5 tháng
7 Lập trình Python
06 - 06 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
54 giờ /
18 buổi
8 Đồ Họa Quảng Cáo
Học Online - Giảm 20% HP
15 - 06 - 2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
126 giờ /
3.5 tháng