NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 11 - 12 - 2019
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
20 - 12 - 2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
1.5 tháng
2 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
27 - 12 - 2019 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
114 giờ /
3 tháng
3 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
27 - 12 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
102 giờ /
4 tháng
4 CCNA 200-301 (V.1)
21 - 12 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
5 Easy C#
Giảm 10%
18 - 12 - 2019 17h30 - 19h30
Thứ 2 - 4 - 6
48 giờ /
2 tháng
6 Lập trình di động Android
13 - 12 - 2019 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
96 giờ /
4 tháng
7 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
07 - 01 - 2020 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
135 giờ /
3.5 tháng
8 Đồ Họa Quảng Cáo
11 - 12 - 2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
126 giờ /
3.5 tháng
9 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
11 - 12 - 2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
38 giờ /
1 tháng
10 VMWARE vSphere 6.7: ICM 6.7
07 - 12 - 2019
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
54 giờ /
9 tuần
11 Mastering Microsoft 365 Enterprise
29 - 12 - 2019
Thứ Bảy &
Chủ Nhật 8h-17h
40 giờ /
5 ngày