NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 15 - 02 - 2020
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
04 - 03 - 2020 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
1.5 tháng
2 PC Troubleshooting
07 - 03 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
56 giờ /
2 tháng
3 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
Lịch cũ 17-02-2020
02 - 03 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
114 giờ /
3 tháng
4 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
05 - 03 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
114 giờ /
3 tháng
5 MCSE: Core Infrastructure
Giảm 5% HV cũ MCSA
21 - 03 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
84 giờ /
9 tuần
6 LINUX: LPI 1&2 (V7.4)
10 - 03 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
102 giờ /
3 tháng
7 LINUX Advanced
07 - 03 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
48 giờ /
2 tháng
8 CCNA 200-301 (V.1)
03 - 03 - 2020 19h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
82 giờ /
3.5 tháng
9 CCNA 200-301 (V.1)
28 - 03 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
82 giờ /
3.5 tháng
10 Easy C#
Giảm 10%
17 - 03 - 2020 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
48 giờ /
1.5 tháng
11 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
03 - 03 - 2020 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
135 giờ /
3.5 tháng
12 Lập trình Web ASP.NET Core 2.2
14 - 03 - 2020
Thứ Bảy: 13h-17h &
Chủ Nhật 8h-12h
96 giờ /
3 tháng
13 Lập trình WEB với JAVA
14 - 03 - 2020
Thứ Bảy: 13h-17h &
Chủ Nhật 8h-12h
108 giờ /
3.5 tháng
14 SEO: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
06 - 03 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
38 giờ /
1 tháng
15 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
28 - 03 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
30 giờ /
10 buổi
16 Đồ Họa Quảng Cáo
24 - 03 - 2020 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
126 giờ /
3.5 tháng
17 Triển khai hạ tầng Ảo hóa Microsoft Azure
07 - 03 - 2020
Thứ Bảy &
Chủ Nhật 8h-17h
48 giờ /
6 ngày