NHAT NGHE
Ngày cập nhật : 23 - 10 - 2020
STT Chương trình học Ngày khai giảng Ca học Thời lượng
1 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
09 - 11 - 2020 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
56 giờ /
1.5 tháng
2 MCSA 2016 (70-740, 70-741, 70-742)
28 - 10 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
114 giờ /
3 tháng
3 LINUX: LPI 1&2 (V8.1)
04 - 11 - 2020 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
102 giờ /
4 tháng
4 CCNA 200-301 (V.1)
11 - 11 - 2020 19h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
82 giờ /
3.5 tháng
5 Easy C#
Giảm 10%
09 - 11 - 2020 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
48 giờ /
1.5 tháng
6 Lập trình WEB: PHP & MySQL (HTML5 & CSS3)
19 - 11 - 2020 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7
135 giờ /
3.5 tháng
7 Lập trình Web ASP.NET Core 3.1
17 - 10 - 2020
Thứ Bảy: 13h-17h &
Chủ Nhật 8h - 12h
96 giờ /
3 tháng
8 Quảng cáo với Google Ads
06 - 11 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
27 giờ /
9 buổi
9 Thiết kế Website chuẩn SEO với Wordpress
24 - 10 - 2020 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5 - 7
30 giờ /
10 buổi
10 Đồ Họa Quảng Cáo
28 - 11 - 2020 18h - 21h
Thứ 3 - 5 - 7
126 giờ /
3.5 tháng
11 VMWARE vSphere 7.x: ICM V.7
07 - 11 - 2020
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật 8h30-11h30
54 giờ /
9 tuần
12 Microsoft Sharepoint Online
14 - 11 - 2020
Thứ Bảy &
Chủ Nhật 8h - 17h
40 giờ /
5 ngày